آ.اس رم
سه هفته پیش
آ.اس رم
See you soon, Madrid! ?????????? #ASRoma #DajeRoma #UCL #RealRoma
;