سروش رفیعی
3 روز پیش
سروش رفیعی
. خودت باش كسي هم اگر خوشش نيامد نيامد اينجا كارخانه ي مجسمه سازي نيست.
;