سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
Love is nothing with out action ...trust is nothing with out proof... sorry is nothing with out changeعشق چيزي نيست بدون عمل !اعتماد چيزي نيست بدون مدرک تاسف چيزي نيست بدون تغيير
;