شجاع خلیل زاده
ماه پیش
شجاع خلیل زاده
‎خدايــــــ?ـــــــــا . . . ‎ همه چيز را به تو مي سپارم ، ?? @bashar.resn13
;