امید عالیشاه
ماه پیش
امید عالیشاه
ما اگه ظاهرمون به قشنگيه خيليا نيست ..... پيش خودمون خوشحاليم كه باطنمون از خيليا قشنگتره .... صادقانه بد باش !!! اما با دروغ و ريا ادا خوبارو در نيار !!??????
;