مهرداد میناوند
هفته پیش
مهرداد میناوند
اسم رمز همه مخالفان و رقبا اتهام پوچ حمايت از پرسپوليس است. فدراسيوني که جرات نداشت به کي روش بگويد بالاي چشمت دو ابرو است قرار بود در قبال اتهام زني به پرسپوليس ضمن احضار سرمربي سپاهان درباره بيانيه باشگاه سپاهان هم راي صادر کند اما انگار نه انگار و همين منجر به طرح همان اتهام ها از سوي برخي بازيکنان استقلال، کي روش و تقوي شد. امروز هم سرمربي سپاهان در کنفرانس خبري عليه پرسپوليس موضع گيري کرده و در حالي بيانيه اي قرائت شده که همه ديدند نتيجه کارشناسي داوري ان بازي در برنامه نود اين بود که پرسپوليس با ناديده گرفتن پنالتي روي عاليشاه متضرر شده بود نه سپاهاني که با فرافکني دنبال توجيه عدم موفقيت در رقابت با تيم محروم از جذب بازيکن برانکو است. آقاي قلعه نوعي؛ اسم رمز شما، دشمن ديروز و رفيق امروز تان کي روش و ديگر رقبا شده حمايت از پرسپوليس بي آنکه حتي يک نمونه محکمه پسند داشته باشيد. براي بنده به عنوان يک پيشکسوت قابل احترام هستيد.سپاهان هم تيم سابق بنده بوده اما پرسپوليس همه دار و ندار من و عشق من است و تا وقتي که دنبال تخريب پرسپوليس با اتهامات واهي باشيد نمي توانم سکوت کنم و تا به امروز هم به حرمت خيل
;