مجتبی محرمی
ماه پیش
مجتبی محرمی
تو منفوري خيليم منفوري ميدوني چرا چون مردم دوستت دارند چون بلد نيستي باج بدي چون چابلوسي بلد نيستي چون گفتي صيانت از آرا مردمي خط قرمزته آره داداش امروز بچتو ازت ميگيرن فردا محبوبيتتو نشانه ميرن و حسابي که خرد شدي دست از سرت برميدارن اين رسم روزگاران ما هست گله اي هم به اون بنده خداي رنگ پريده نيست اونم يک مهره اي هست که دستور داره تا عادل رو خراب کنه و بعد از خوش خدمتيش بره يه گوشه اي براي خودش حال کنه ولي يچيزي روکه نميشه تغيير داد اينه که عزت دست خداست يک ملت تورو فرياد خواهد زد و روسياهي ميمونه واسه ذغال????#نه_به_حذف عادل
;