شجاع خلیل زاده
سه هفته پیش
شجاع خلیل زاده
زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد آنچه تقدير من و توست همان مي‌گذرد
;