شجاع خلیل زاده
سه هفته پیش
شجاع خلیل زاده
نيازي نيست انسان‌ها را امتحان کنيد، کمي صبر کنيد خودشان امتحانشان را پس مي‌دهند @alialipoor124 ??
;