سوشا مکانی
4 ماه پیش
سوشا مکانی
آن‌طور که هستي‌ باش... صداقت مؤثرترين تيري است که به قلبِ هدف مي‌‌نشيند، هدفت را با نقشه‌هايِ جورواجور آلوده مکن‌، خودت باش.... افتاده باش نه‌ ذليل... شوخ باش نه‌ مسخره... آزاده باش نه‌ ياغي... مطمئن باش نه‌ ساده... از خود، راضي باش نه‌ از خودراضي... صبور باش نه‌ در کمين... آن‌وقت خواهي ديد که کليد را در دستِ خود خواهي داشت!
;