دورتموند
دو هفته پیش
دورتموند
?? Happy Birthday, @thomasdelaney! #bvb #borussiadortmund #happybirthday #thomasdelaney #delaney
;