علیرضا بیرانوند
ماه پیش
علیرضا بیرانوند
ايمان دارم که لازم? موفقيت،شاد بودن است پس تمام تلاشم را براي شاد بودن مي‌کنم زيرا ناراحتي همانند سنگي بزرگ برسر راه موفقيت‌هاي من است??
;