محسن خلیلی
ماه پیش
محسن خلیلی
بايد پرسپوليسي باشي تا در اين فوتبال با تمام وجودت درک کني مظلوميت يعني چي. پرسپوليس و هوادارانش سه سال پياپي قهرمان شدن. با پنجره بسته و هزار مشكل تا فينال آسيا رفتيم. طبيعيه اگر حوصله بعضي سر رفته باشه. بعضي هم کلافه و عصباني باشن. مگه ميشه همه جور بلايي سر يك تيم و باشگاه بياد بعد خيلي محكم هر مانعي رو از سر راهش برداره. اين اتفاق باز هم مي افته. پرسپوليس به کسي نياز نداره. کافيه همه با هم باشيم و پاي هم بايستيم. بگذاريد اوني که فحش و ناسزا شنيده محروم بشه و اوني که فحش و ناسزا داده بخشيده و تشويق. کم از اين چيزا نديديم. کم اجحاف نديديم. اما بدونن هر قدر فشار رو بيشتر کنن،ما قويتر ، مصمم تر و متحد تر ميشيم. مظلوم هستيم اما تسليم نميشيم. در زمين که معلومه حرفمون رو چطور مي زنيم، بيرون از زمين هم حرف براي گفتن زياده و ساكت نخواهيم بود. @perspolis
;