سامی خدیرا
ماه پیش
سامی خدیرا
Purtroppo non abbiamo vinto alla fine, ma guardiamo ai lati positivi ???? Unfortunately not a win at the end, but lets build on the positives ???? #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6
;