پائولو دیبالا
دو هفته پیش
پائولو دیبالا
#Dybalamask is back ????! Grande vittoria, ragazzi! ???? #finoallafine
;