محمد قاضی
هفته پیش
محمد قاضی
جهان با خنده هاى تو زيباست،كودكى كن كمترين حق يك كودك شاديست.به عنوان يك پدر آرزو ميكنم تمام كودكان ايران و جهان در صلح و آرامش و آسايش و سلامتى باشند. روز ملى كودك مبارك ?? #روز_ملى_كودک #happychildrensday
;