سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
اگر بتوانم يک‌بار ديگر زندگي کنم. مي‌کوشم بيشتر اشتباه کنم. نمي‌کوشم بي‌نقص باشم. راحت‌تر خواهم بود. سرشارتر خواهم بود از آن‌چه حالا هستم. ? #خورخه_لوئيس_بورخس #ياامام_رضا
;