احسان حدادی
ماه پیش
احسان حدادی
+ من بهت ده تومن دادم اون بهت بيست تومن داد تو فک کردي اون بهتره چون بهت بيشتر داد! ولي اون صد تومن داشت من فقط همون ده تومن رو داشتم! THE WIRLD IS FILLED WITH NICE PEOPLE IF YOU CANT FIND ONE BE ONE ???? حسين اقا توكلي در حالت نصيحت ?? @hossein.tavakoli2000olympic من فقط 10 تومن داشتم ?? #tehran #10 #من #فقط #10 #تومن #داشتم #ورزش #لاكچري #ارزان #ورزش #ما #بد #نبوديم #بلد #بوديم @behnam_physiotherapy @
;