سعید دقیقی
ماه پیش
سعید دقیقی
ديدار با مجموعه مديريتي و بيماران بيمارستان دهخدا در معيت سركار خانم زرابادي نماينده محترم مجلس شوراي إسلامي استان قزوين
;