امیرحسین صادقی
ماه پیش
امیرحسین صادقی
مرد باش زمين به مرد بودنت نياز داره …. مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز … مردونه گريه کن ، مردونه ببخش …. مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت … مردباش و هيچ وقت نامردي نکن مخصوصا براي کسيکه به مردونگيت تکيه کرده و باورت کرده مرد باش . ??اميرحسين صادقى??
;