فرشاد پیوس
ماه پیش
فرشاد پیوس
عيادت از #سليمان_شريفي بازيکن دهه هفتاد چوکاي تالش، همه مردم عزيز ايران خصوصا هوادارن و طرفداران چوکاي تالش براي سلامتي و شفاي ايشون دعا کنيد.
;