سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
آب ، آب را غرق نمي‌کند باد ، باد را ويران نمي‌سازد خاک ، خاک را مدفون نمي‌کند آتش ، آتش را نمي‌سوزاند امّا آدمي ، آدم را ...
;