فرشاد احمدزاده
ماه پیش
فرشاد احمدزاده
خدا روشکر که تونستيم دل شما هوادارا رو شاد کنيم که تو اين سرما هم مارو تنها نگذاشتيد دست تک تک تون رو ميبوسم‌?? يه قولي هم ميدم که همون فرشادي بشم که شما توقع داريد،،،،?? #پرسپوليس#????????????
;