فرزاد حاتمی
ماه پیش
فرزاد حاتمی
کجاست کياني کجاست ابراهيمي کجاست ايران پوريان کجاست عشوري کجاست غيرت و تعصب (وقتي مساوي هم ميکرديم از صورت همديگه خجالت ميکشيديم) وقتي از گرفتن بازيکن محروم شديم هر کدوم پيشنهاد هاي خوبي داشتيم ولي تعصب به پيراهن نذاشت بريم. سال بعد امدن گفتن اينها ديگه پير شدن و رفتن از ما پير تر اوردن چون براشون سود و درصد داشت.از امثال کياني ها نمشه درصد گرفت . حاج رضا با گوش دادن به حرف چند تا ادم که منافع خودشون رو ارجع تر ميدونن تا منافع باشگاه تعصب و غيرت رو از باشگاه روندي. بازيکن هاي با غيرت واسه باشگاه ها مثله ستون واسه خونه هستن نبايد ستون خراب کرد. بازيکن با غيرت سرمايه يک باشگاهه نبايد ساده از دست ميداديم. هنوز دير نشده بزرگ تر ها تيم رو جمع و جور کنن تراکتوري بسازين در حد تراختور. حاج رضا شما هم اين ادم هاي اضافي رو که مثله خوره افتادن به جون تيراختور رو خط بزن همون ادم هايي که باعث رفتن امثال کياني ها شدن.ياشاسين تيراختوروموز????????????????
;