احمدرضا عابدزاده
تبريک به امير بابت بهترين بازيکن زمين شدن در بازي امروز. خوشحالم که در اين روزاي سخت براي چند لحظه هم که‌ شده دل مردم رو شاد کردي و باعث افتخار کشورت شدي.
;