سیامک نعمتی
ماه پیش
سیامک نعمتی
هنر انسان‌هاي بزرگ اين است که به دشواري کار نمي‌انديشند بلکه به عظمت آن‌چه خواهند يافت فکر مي‌کنند...
;