میرالم پیانیچ
ماه پیش
میرالم پیانیچ
E se si soffre, lo facciamo insieme ovunque ci troviamo...come una squadra! Ci aspettano tre partite, di tre competizioni diverse. Non dimentichiamolo?? Bravo raggazi , andiamo avanti !! #SPALJuve #FinoAllaFine
;