مهدی رحمتی
2 ماه پیش
مهدی رحمتی
به تقويم ها اعتمادي نيست اگر تحولي در دل و زندگيت روي داد مبارک است راز نو شدن را بايد دانست و گرنه بهار يک فصل تکراريست گذشت عمر تبريک ندارد صافي دلها و نو شدن ها تبريک دارد شاد ترين ايام را برايتان آرزو دارم نه براي امروز، بلکه براي فرداي هر روز ??نوروز مبارک??
;