شجاع خلیل زاده
5 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
سالهاست منتظر آمدن روزهاي بهترم، ولي نميدانم چرا هنوز هم ديروز ها بهترند.......
;