قاسم حدادی فر
ماه پیش
قاسم حدادی فر
هر زمان فالى گرفتم غم مخور آمد اين اميد واهى حافظ مرا بيچاره كرد????
;