علی علیپور
ماه پیش
علی علیپور
هميشه جون بهم ميدن لبات ما فقط با تو زندگي نميكنيم زندگي ميديم برات #زندگي_پرسپوليس
;