سیامک نعمتی
ماه پیش
سیامک نعمتی
با زندگي مجادله نکن با هستي در صلح باش زندگي عاشق توست و تو در درون خود قدرتي داري که مي‌تواني زندگي‌اي که عاشق ا?ن هستي را براي خودت بسازي...????
;