سعید دقیقی
ماه پیش
سعید دقیقی
ضرورت اراي?ه خدمات مطلوب به کارکنان شهرداري قزوين خدمات رفاهي خوبي به کارکنان شهرداري قزوين اراي?ه نمي شود و ضرورت دارد تا در اين راستا اقدامات موثري انجام شود. به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ سعيد دقيقي رييس کميسيون املاک و مستغلات پارلمان محلي قزوين در جلسه علني شورا که با دستورکار بررسي لوايح شهرداري قزوين برگزار شد، طي سخناني بيان کرد: امکانات و خدمات رفاهي خوبي به کارکنان شهرداري قزوين اراي?ه نمي شود و نسبت به ساير شهرها در اين خصوص وضعيت خوبي نداريم. وي تاکيد کرد: بارها تاکيد شده که وجود يک مجتمع فرهنگي و ورزشي مي تواند بسياري از نيازهاي رفاهي پرسنل را تامين کند؛ اما متاسفانه هنوز احداث اين مجتمع در هاله اي از ابهام است. دقيقي از شهرداري قزوين خواست تا احداث اين مجتمع را در دستورکار قرار دهد تا در پايان شوراي پنجم اين خواسته پرسنل و شهروندان محقق شود. وي همچنين خواستار تشکيل تعاوني مسکن فعال و مناسب در شهرداري قزوين شد. اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين با بيان اينکه در حال حاضر وضعيت بازار سهام مطلوب است، افزود: مي توان از اين فرصت استفاده کرد و بخشي از سهام بانک شهر را تهاتر کرده و بخ
;