محسن خلیلی
ماه پیش
محسن خلیلی
يک سال پيش در چنين وضعيتي بوديم. در آن لحظات فکرش را نمي کردم که چند هفته بعد قرار است به جاي ادامه جشن قهرماني، برانکو، بهترين مربي خارجي تاريخ فوتبال ايران از ما جدا شود، بعضي از اين اتفاق براي خود فرصت سازي کنند و فحش‌ و بد و بيراه و سوختن تر و خشک با هم در کار باشد. به کار کردن و به حفظ ارتباط دوستي با اين مرد بزرگ افتخار مي کنم. زنده باد پرسپوليس?? #پرسپوليس #پوکر_قهرماني @ivankovic_branko
;