آرش برهانی
ماه پیش
آرش برهانی
امروز تولد اسطوره ايست كه براى استقلال خيلى زحمت كشيده و حتماً طرفداران دهه ى پنجاه و شصت خوب بياد دارن كه اعجوبه ى فوتبال كشورمون چه گلهاى زيبا و حساسى براى تاج و تيم ملى به ثمر رسوندن و چه تعصب ، غيرت و احترامى براى لباسى كه به تنشون بود قاي?ل بودند. حسن ا?قا با بيانى صريح و رك ، زبانى تند ؛ ولى قلبى بزرگ ، عاشق و مهربانى دارند . خيلى از مساي?لى كه عنوان ميكنن با گذر زمان پى به صحت شون ميبريم و اكثر پيش بينى ها و تحليل هاشون كارا?مد و درسته . شايد در مواردى من هم موافق بيان بعضى از صحبتهاشون نباشم ولى اين موضوع باعث نميشه كه ارادت ، احترام و علاقه ام نسبت به حسن ا?قا كم بشه . حسن ا?قا تولدتون مبارك دلتون شاد ، تنتون سلامت و سايتون مستدام . #استقلال #تاج #ايران #فوتبال #اسطوره #پيشكسوت #اسطوره #تولد #حسن_روشن #ا?رش_برهاني #احترام #انتقاد #مكتب #متفاوت #هوادار #خاص
;