صادق بارانی
4 سال پیش
صادق بارانی
ميخام يه اعتراف كنم شايد ناراحت شيد از دستم !! يادتونه بچه بوديد مادر پدراتون ميزدن تو سرتون ميگفتن از بچه هاي مردم ياد بگيريد !؟؟ من همون بچه هاي مردمم ??????????
;