امین منوچهری
سال پیش
امین منوچهری
على فقط كريمى برازندته بودنت تو فوتبال غنيمت ولى كيه كه قدر بدونه ،اينا نميفهمن ولى ما كه ميدونيم تمرينو فوتبال كنارت چه حالى ميده ،نفت با تو بوى خوب مى داد .
;