محسن فروزان
سال پیش
محسن فروزان
از تمام عزيزانى كه براى استاديوم تختى جم زحمت كشيدن تشكر مى كنيم ،ممنونيم كه تو اين مدت زمان كم، شبانه روز زحمت كشيدين تو اين گرما كه بتونيم تو اولين بازى تو يه استاديوم خوب و استاندارد بازى كنيم
;