محمود فکری
سال پیش
محمود فکری
كار كردن در شرايط سخت خيلي راحته ولي كار كردن با ادماي دروغگو خيلي سخته??????????????????????????????????????????
;