محمود فکری
سال پیش
محمود فکری
تبريك به مجموعه مديريت شهري و اعضاي محترم شوراي شهر ومديريت باشگاه كادر فني و بازيكنان با شرافت و همه اعضاي زحمتكش تيم شاهين شهرداري بوشهر ومردم بسيار نجيب و دوستداشتني بوشهر بابت صعود تيم شاهين. ان شاءالله در ليگ برتر هم بدرخشيد????
;