محمود فکری
12 ماه پیش
محمود فکری
خدايا كمكم كن تا سختيهاي راه سلامتم را زير سوال نبرد آمين????????????????
;