محمود فکری
10 ماه پیش
محمود فکری
امروز توفيقي شد در خدمت بانوان عزيز دركلاس مربيگري اسيا در شهر اراك باشم جا داره تشكر بكنم از دست اندركاران برگذاري اين كلاس و كميته اموزش وهمچنين مدرس كلاس سركار خانم ياري
;