محمود فکری
7 ماه پیش
محمود فکری
روز جهاني مربي بر اساتيد محترم وهمكاران عزيزم مبارك باد. اميدوارم سختي كار موجب گم كردن مسير واقعي نشود وما را از هدف والاي مربيگري دور نسازد. زنده باد سلامت??????????
;