محمود فکری
7 ماه پیش
محمود فکری
اهداء خون در روز جهاني مهرباني و در هفته وحدت (ميلاد پيامبر صلح و دوستي) ?????? به اميد صلح پايدار در سراسر جهان ....و به اميد روزي كه مردم جهان با هر رنگو نژادي با هر دين و فرهنگي در كنار هم در ارامش زندگي كنن????????????
;