محمود فکری
5 ماه پیش
محمود فکری
خيليها به من ميگن بزرگترين ايرادت در فوتبال سالم كار كردنت. خداي بزرگ رو شكر ميكنم بابت اين ايراد واز خداي بزرگ ميخوام تا زماني ك زنده ام اين ايرادو داشته باشم. دوستتون دارم و بهترينهارو براي مردم ايران خواهانم ??????????????
;