محمود فکری
3 ماه پیش
محمود فکری
فقط خدا??????????????فقط خدا. خدايا در اين روزهاي پراسترس خودت حافظمان باش????????
;