محمود فکری
2 ماه پیش
محمود فکری
قبل از كرونا هر وقت خانواده دوستان اشنايان فاميلا همه و همه رو ميديديم ميذاشتيم بحساب طبيعت زندگي وقدر نميدونستيم ولي الان كه لحظه شماري مي كنيم براي ديدن هم تازه مي فهميم كه خدا چه نعمتي بما داده بود وناشكري ميكرديم. از خداي بزرگ ميخوام همه سالم باشن ومجدد همه رو ببينم وقدر همه رو بيشتر بدونم. دلم برا همه تنگ شده. خيلي مراقب خودتون باشيد دوستتون دارم ????????????????وخداي بزرگ رو براي داشتنتون شكر ميكنم????????????????????????????
;