محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
تسليت به خانواده ورزش. فوتبال. باشگاه پرسپوليس وهوادارانش. وخانواده محترم عزيز از دست رفته. روحش شاد. هر چند هيچ عبرتي از اين رفتن ها نخواهيم گرفت وفكر ميكنيم مرگ براي ديگران است ومي تازيمو مي تازيمو مي تازيم.
;