محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
بهمراه استاد بزرگ عكسهاي ورزشي علي كاوه وعلي پورحيدرى واقاي نظري دربيمارستان ايرانمهر. امروز قراره منصور خان به بخش انتقال داده بشه مطمئنم دعاهاي شما عزيزان در روند بهبودي منصورخان تاثير زيادي داشته وخواهدداشت. التماس دعا ممنونم از همه94/9/30
;