محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
ديشب94/10/23 مراسمي بمناسبت تجليل از منصور خان پورحيدري در حضور مسئولين پشكسوتان ومردم شهراراك با ميزباني باشگاه الومينيوم اراك برگزار گرديد وظيفه خود دونستم كه از بانيان اين مراسم همه كساني ك زحمت كشيدن بخصوص اقايان پورعطار مدير كارخانه وآنجفي مديريت باشگاه الومينيوم اراك تشكر كنم. كار بسيار زيبايي ك خيليها بايد ياد بگيرن. متاسفانه عكسهاي مراسم هنوز بدستم نرسيد
;